Matsunaga Hishaide

matsunaga-hishaide-npc-nioh-2-wiki-guide-300px
Enemy Type Human
Weakness ??
Resistances ??
Immune ??
Special Drop  

Matsunaga Hishaide is a Boss and Enemy in Nioh 2. Matsunaga Hishaide is a Human enemy that attacks with ???.

 

Enemy Description

In-Game Description

 

Matsunaga Hishaide Locations & Drops

 

How to Beat Matsunaga Hishaide

Matsunaga Hishaide Boss Guide:

 

[Strategies]

[Tips]

[Video]

 

Attacks & Counters

Attack Counter
Phase 1
   
   

 

 

 

Notes & Trivia

 • ??

 

 

 

Nioh 2 Bosses
Ashiya Doman  ♦  Azai Nagamasa  ♦  Benkei  ♦  Daidara Bocchi  ♦  Enenra  ♦  Gyuki  ♦  Hachisuka Koroku (Boss)  ♦  Hattori Hanzo (Boss)  ♦  Honda Tadakatsu (Boss)  ♦  Imagawa Yoshimoto  ♦  Kamaitachi  ♦  Kasha  ♦  Kashin Koji  ♦  Kukai (Boss)  ♦  Lady Osakabe  ♦  Lightning God of Yomi  ♦  Maeda Keiji  ♦  Maeda Toshiie (Boss)  ♦  Magara Naotaka  ♦  Mezuki  ♦  Minamoto no Yorimitsu  ♦  Minamoto no Yoshitsune  ♦  Nue  ♦  Obsidian Samurai  ♦  Oda Nobunaga (Boss)  ♦  Okabe Masatsuna (Boss)  ♦  Okabe Motonobu (Boss)  ♦  Onryoki  ♦  Otakemaru  ♦  Ren Hayabusa  ♦  Ryomen Sukuna  ♦  Saika Magoichi  ♦  Saito Toshimitsu (Boss)  ♦  Saito Yoshitatsu (Boss)  ♦  Shibata Katsuie  ♦  Shibata Katsuie (Human)  ♦  Shuten Doji  ♦  Taira no Kagekiyo  ♦  Tate Eboshi  ♦  Tokichiro (Boss)  ♦  Tsuchigumo  ♦  Tsukahara Bokuden  ♦  Uminyudo  ♦  White Tiger  ♦  William  ♦  Yatsu-no-KamiTired of anon posting? Register!
  • Anonymous

   In the underworld, he starts the fight by charging at you and grappling you to the ground. Then he sets off a bomb on your chest.

   If he misses the initial grapple, he falls to the ground, rolls over and stes the bomb off on himself. It does no damage to him, but if you're too close, it wrecks your day.

  Load more
  ⇈ ⇈