Okabe Masatsuna

okabemasatsuna-nioh2-wiki-guide
Enemy Type Human
Weakness ??
Resistances ??
Immune ??
Special Drop  

Okabe Masatsuna is a Boss and Enemy in Nioh 2. Okabe Masatsuna is a Human enemy that attacks with ???.

 

Enemy Description

In-Game Description

 

Okabe Masatsuna Locations & Drops

 

How to Beat Okabe Masatsuna

Okabe Masatsuna Boss Guide:

 

[Strategies]

[Tips]

[Video]

 

Attacks & Counters

Attack Counter
Phase 1
   
   

 

 

 

Notes & Trivia

  • ??

 

 

 

Nioh 2 Bosses
Ashiya Doman  ♦  Azai Nagamasa  ♦  Benkei  ♦  Daidara Bocchi  ♦  Enenra  ♦  Gyuki  ♦  Hachisuka Koroku (Boss)  ♦  Hattori Hanzo (Boss)  ♦  Honda Tadakatsu (Boss)  ♦  Imagawa Yoshimoto  ♦  Kamaitachi  ♦  Kasha  ♦  Kashin Koji  ♦  Kukai (Boss)  ♦  Lady Osakabe  ♦  Lightning God of Yomi  ♦  Maeda Keiji  ♦  Maeda Toshiie (Boss)  ♦  Magara Naotaka  ♦  Matsunaga Hishaide (Boss)  ♦  Mezuki  ♦  Minamoto no Yorimitsu  ♦  Minamoto no Yoshitsune  ♦  Nue  ♦  Obsidian Samurai  ♦  Oda Nobunaga (Boss)  ♦  Okabe Motonobu (Boss)  ♦  Onryoki  ♦  Otakemaru  ♦  Ren Hayabusa  ♦  Ryomen Sukuna  ♦  Saika Magoichi  ♦  Saito Toshimitsu (Boss)  ♦  Saito Yoshitatsu (Boss)  ♦  Shibata Katsuie  ♦  Shibata Katsuie (Human)  ♦  Shuten Doji  ♦  Taira no Kagekiyo  ♦  Tate Eboshi  ♦  Tokichiro (Boss)  ♦  Tsuchigumo  ♦  Tsukahara Bokuden  ♦  Uminyudo  ♦  White Tiger  ♦  William  ♦  Yatsu-no-KamiTired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈